Card image

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Dergimizin arşivine geçici olarak şu siteden ulaşabilirsiniz: 

Sayın Yazarlarımız ve Hakemlerimiz
TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Aday makaleleriniz lütfen bu maddelere göre düzenleyerek gönderiniz.

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
2. Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
3. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
4. Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
5. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
6. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
8. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
9. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

• 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (Bu durum makalede mutlaka belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
• Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.

Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) :

Egitim Bilimleri Arastirmalari Dergisi is participating in the Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) with an additional prepayment of $99 apart from the regular article processing fee. Fast Editorial Execution and Review Process is a special service for the article that enables it to get a faster response in the pre-review stage from the handling editor as well as a review from the reviewer. An author can get a faster response of pre-review maximum in 3 days since submission, and a review process by the reviewer maximum in 5 days, followed by revision/publication in 2 days. If the article gets notified for revision by the handling editor, then it will take another 5 days for external review by the previous reviewer or alternative reviewer.

Acceptance of manuscripts is driven entirely by handling editorial team considerations and independent peer-review, ensuring the highest standards are maintained no matter the route to regular peer-reviewed publication or a fast editorial review process. The handling editor and the article contributor are responsible for adhering to scientific standards. The article FEE-Review process of $99 will not be refunded even if the article is rejected or withdrawn for publication.

The corresponding author or institution/organization is responsible for making the manuscript FEE-Review Process payment. The additional FEE-Review Process payment covers the fast review processing and quick editorial decisions, and regular article publication covers the preparation in various formats for online publication, securing full-text inclusion in a number of permanent archives like HTML, XML, and PDF, and feeding to different indexing agencies.

h-index

Articles published in Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi have been cited by esteemed scholars and scientists all around the world. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi has got h-index 44, which means every article in Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi has got 44 average citations.

Volume 13, Issue 1 - 2023
 1. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 2. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 3. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 4. Jishu Dey*

  HTML PDF
 5. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 6. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 7. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 8. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 9. Cristina Miron*

  HTML PDF
 10. Dandan WU*

  HTML PDF
 11. James Alex*

  HTML PDF
 12. Pamela Samson*

  HTML PDF
 13. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 14. Ling Li*

  HTML PDF
 15. Maite Novo*

  HTML PDF
 16. Anna VERNE*

  HTML PDF
 17. Jules KARL*

  HTML PDF
 18. Mark DANTE*

  HTML PDF
 19. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 20. Proust HOMER*

  HTML PDF
 21. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 22. Hendrik Van*

  HTML PDF
 23. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 24. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 25. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 26. Nina Roswall*

  HTML PDF
 27. Sara Casalini*

  HTML PDF
 28. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 29. Olivier Allais*

  HTML PDF
 30. Didier Raoult*

  HTML PDF
 31. Remi Vezy*

  HTML PDF
 32. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
 33. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 34. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 35. Eric Herbert*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 6 - 2022
 1. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 2. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 3. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 4. Jishu Dey*

  HTML PDF
 5. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 6. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 7. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 8. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 9. Cristina Miron*

  HTML PDF
 10. Dandan WU*

  HTML PDF
 11. James Alex*

  HTML PDF
 12. Pamela Samson*

  HTML PDF
 13. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 14. Ling Li*

  HTML PDF
 15. Maite Novo*

  HTML PDF
 16. Anna VERNE*

  HTML PDF
 17. Jules KARL*

  HTML PDF
 18. Mark DANTE*

  HTML PDF
 19. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 20. Proust HOMER*

  HTML PDF
 21. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 22. Hendrik Van*

  HTML PDF
 23. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 24. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 25. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 26. Nina Roswall*

  HTML PDF
 27. Sara Casalini*

  HTML PDF
 28. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 29. Olivier Allais*

  HTML PDF
 30. Didier Raoult*

  HTML PDF
 31. Remi Vezy*

  HTML PDF
 32. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
 33. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 34. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 35. Eric Herbert*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 5 - 2022
 1. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 2. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 3. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 4. Jishu Dey*

  HTML PDF
 5. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 6. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 7. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 8. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 9. Cristina Miron*

  HTML PDF
 10. Dandan WU*

  HTML PDF
 11. James Alex*

  HTML PDF
 12. Pamela Samson*

  HTML PDF
 13. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 14. Ling Li*

  HTML PDF
 15. Maite Novo*

  HTML PDF
 16. Anna VERNE*

  HTML PDF
 17. Jules KARL*

  HTML PDF
 18. Mark DANTE*

  HTML PDF
 19. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 20. Proust HOMER*

  HTML PDF
 21. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 22. Hendrik Van*

  HTML PDF
 23. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 24. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 25. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 26. Nina Roswall*

  HTML PDF
 27. Sara Casalini*

  HTML PDF
 28. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 29. Olivier Allais*

  HTML PDF
 30. Didier Raoult*

  HTML PDF
 31. Remi Vezy*

  HTML PDF
 32. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
 33. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 34. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 35. Eric Herbert*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 4 - 2022
 1. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 2. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 3. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 4. Jishu Dey*

  HTML PDF
 5. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 6. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 7. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 8. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 9. Cristina Miron*

  HTML PDF
 10. Dandan WU*

  HTML PDF
 11. James Alex*

  HTML PDF
 12. Pamela Samson*

  HTML PDF
 13. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 14. Ling Li*

  HTML PDF
 15. Maite Novo*

  HTML PDF
 16. Anna VERNE*

  HTML PDF
 17. Jules KARL*

  HTML PDF
 18. Mark DANTE*

  HTML PDF
 19. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 20. Proust HOMER*

  HTML PDF
 21. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 22. Hendrik Van*

  HTML PDF
 23. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 24. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 25. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 26. Nina Roswall*

  HTML PDF
 27. Sara Casalini*

  HTML PDF
 28. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 29. Olivier Allais*

  HTML PDF
 30. Didier Raoult*

  HTML PDF
 31. Remi Vezy*

  HTML PDF
 32. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
 33. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 34. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 35. Eric Herbert*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 3 - 2022
 1. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 2. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 3. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 4. Jishu Dey*

  HTML PDF
 5. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 6. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 7. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 8. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 9. Cristina Miron*

  HTML PDF
 10. Dandan WU*

  HTML PDF
 11. James Alex*

  HTML PDF
 12. Pamela Samson*

  HTML PDF
 13. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 14. Ling Li*

  HTML PDF
 15. Maite Novo*

  HTML PDF
 16. Anna VERNE*

  HTML PDF
 17. Jules KARL*

  HTML PDF
 18. Mark DANTE*

  HTML PDF
 19. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 20. Proust HOMER*

  HTML PDF
 21. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 22. Hendrik Van*

  HTML PDF
 23. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 24. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 25. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 26. Nina Roswall*

  HTML PDF
 27. Sara Casalini*

  HTML PDF
 28. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 29. Olivier Allais*

  HTML PDF
 30. Didier Raoult*

  HTML PDF
 31. Remi Vezy*

  HTML PDF
 32. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
 33. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 34. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 35. Eric Herbert*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 2 - 2022
 1. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 2. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 3. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 4. Jishu Dey*

  HTML PDF
 5. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 6. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 7. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 8. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 9. Cristina Miron*

  HTML PDF
 10. Dandan WU*

  HTML PDF
 11. James Alex*

  HTML PDF
 12. Pamela Samson*

  HTML PDF
 13. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 14. Ling Li*

  HTML PDF
 15. Maite Novo*

  HTML PDF
 16. Anna VERNE*

  HTML PDF
 17. Jules KARL*

  HTML PDF
 18. Mark DANTE*

  HTML PDF
 19. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 20. Proust HOMER*

  HTML PDF
 21. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 22. Hendrik Van*

  HTML PDF
 23. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 24. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 25. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 26. Nina Roswall*

  HTML PDF
 27. Sara Casalini*

  HTML PDF
 28. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 29. Olivier Allais*

  HTML PDF
 30. Didier Raoult*

  HTML PDF
 31. Remi Vezy*

  HTML PDF
 32. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
 33. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 34. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 35. Eric Herbert*

  HTML PDF
Get the App