Card image

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Dergimizin arşivine geçici olarak şu siteden ulaşabilirsiniz: 

Sayın Yazarlarımız ve Hakemlerimiz
TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Aday makaleleriniz lütfen bu maddelere göre düzenleyerek gönderiniz.

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
2. Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
3. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
4. Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
5. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
6. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
8. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
9. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

• 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (Bu durum makalede mutlaka belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
• Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.

Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) :

Egitim Bilimleri Arastirmalari Dergisi is participating in the Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) with an additional prepayment of $99 apart from the regular article processing fee. Fast Editorial Execution and Review Process is a special service for the article that enables it to get a faster response in the pre-review stage from the handling editor as well as a review from the reviewer. An author can get a faster response of pre-review maximum in 3 days since submission, and a review process by the reviewer maximum in 5 days, followed by revision/publication in 2 days. If the article gets notified for revision by the handling editor, then it will take another 5 days for external review by the previous reviewer or alternative reviewer.

Acceptance of manuscripts is driven entirely by handling editorial team considerations and independent peer-review, ensuring the highest standards are maintained no matter the route to regular peer-reviewed publication or a fast editorial review process. The handling editor and the article contributor are responsible for adhering to scientific standards. The article FEE-Review process of $99 will not be refunded even if the article is rejected or withdrawn for publication.

The corresponding author or institution/organization is responsible for making the manuscript FEE-Review Process payment. The additional FEE-Review Process payment covers the fast review processing and quick editorial decisions, and regular article publication covers the preparation in various formats for online publication, securing full-text inclusion in a number of permanent archives like HTML, XML, and PDF, and feeding to different indexing agencies.

h-index

Articles published in Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi have been cited by esteemed scholars and scientists all around the world. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi has got h-index 46, which means every article in Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi has got 46 average citations.

Volume 12, Issue 2 - 2022
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 3 - 2022
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 4 - 2022
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 5 - 2022
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 12, Issue 6 - 2022
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 13, Issue 1 - 2023
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 13, Issue 2 - 2023
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 13, Issue 3 - 2023
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF
Volume 13, Issue 4 - 2023
 1. Hannah James*

  HTML PDF
 2. Haruki Kei*

  HTML PDF
 3. Fang Zhang*

  HTML PDF
 4. Anthony Havis*

  HTML PDF
 5. Andrew Taylor*

  HTML PDF
 6. Wang Xiaonai*

  HTML PDF
 7. Samuel Raj*

  HTML PDF
 8. Salene Jane*

  HTML PDF
 9. Jessica Glory*

  HTML PDF
 10. Henry Williams*

  HTML PDF
 11. Fang Leng*

  HTML PDF
 12. Damon Andy*

  HTML PDF
 13. Cheng Xiaoqui*

  HTML PDF
 14. Chai Muxi

  HTML PDF
 15. Bei Weiwei*

  HTML PDF
 16. Eric Herbert*

  HTML PDF
 17. Giovanni Li Manni*

  HTML PDF
 18. Guilhem Janbon*

  HTML PDF
 19. Hinata Ren*

  HTML PDF
 20. Hong Leng*

  HTML PDF
 21. Joshua Baker*

  HTML PDF
 22. Kei Kei*

  HTML PDF
 23. Zia Wong*

  HTML PDF
 24. Alexander Hernandez*

  HTML PDF
 25. Asahi Amari*

  HTML PDF
 26. Chao Xu*

  HTML PDF
 27. Dong Sang*

  HTML PDF
 28. Guo Wu*

  HTML PDF
 29. Hawks Brown*

  HTML PDF
 30. Oliver Martin*

  HTML PDF
 31. Olivia Allen*

  HTML PDF
 32. Sova Akiyama*

  HTML PDF
 33. Yan Sun*

  HTML PDF
 34. Nikos Mitrizakis*

  HTML PDF
 35. Jules KARL*

  HTML PDF
 36. Mark DANTE*

  HTML PDF
 37. Thomas ERNEST*

  HTML PDF
 38. Proust HOMER*

  HTML PDF
 39. Rubin BATTINO*

  Abstract HTML PDF
 40. Ruth DOBSON*

  HTML PDF
 41. Alison THOMSON*

  HTML PDF
 42. Dandan WU*

  HTML PDF
 43. Luke HOBSON*

  HTML PDF
 44. Cristina Miron*

  HTML PDF
 45. James Alex*

  HTML PDF
 46. Pamela Samson*

  HTML PDF
 47. Ling Li*

  HTML PDF
 48. Maite Novo*

  HTML PDF
 49. Krisztina Amrein*

  HTML PDF
 50. Anna VERNE*

  HTML PDF
 51. Nicolas Deleval*

  HTML PDF
 52. Jishu Dey*

  HTML PDF
 53. Kusheng Wu*

  HTML PDF
 54. Steven Rathgeb*

  HTML PDF
 55. Hendrik Van*

  HTML PDF
 56. Monzur Hasan*

  HTML PDF
 57. Haiyan Jiang*

  HTML PDF
 58. Nancy Krieger*

  HTML PDF
 59. Nina Roswall*

  HTML PDF
 60. Sara Casalini*

  HTML PDF
 61. Paolo Tarolli*

  HTML PDF
 62. Olivier Allais*

  HTML PDF
 63. Didier Raoult*

  HTML PDF
 64. Remi Vezy*

  HTML PDF
 65. Aurelia Caputo*

  HTML PDF