Card image

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Açık Erişim / Open Access Policy

EBAD'da yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır. / The access to the published in the JESR is free and unlimited.

Budapeşte Açık Erişim Girişimi Deklarasyonu

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişiminin bu tanımını kabul etmekte ve gerekliliklerini yerine getirmektedir. Dergimizde yayınlanan tüm bilimsel literatür hakem değerlendirmesinden geçmiştir ve açık erişim sağlanmıştır. Ayrıca dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi deklarasyonunu imzalamıştır.

Budapeşte Açık Erişimi Girişimine göre:

Açık Erişim, (hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Budapeşte Açık Erişim Girişimi Deklarasyonu

__________________________________________________________

Budapest Open Access Initiative

Journal of Educational Sciences Reserach accepts the definition and fulfills the requirements of the Budapest Open Access Initiative. All scientific literature published in our journal has been reviewed by the judges and open access is provided. Our magazine also signed the Budapest Open Access Initiative.

Ten years of experience lead us to reaffirm the definition of OA introduced in the original BOAI: 

By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Budapest Open Access Initiative