Card image

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Amaç ve Kapsam

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisinin amacı "eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi" ile ilgili özgün makaleler yayınlamaktır. Bu yolla Türk eğitim sistemine katkı getiren ve uluslararası düzeyde okunabilirliği olan çalışmaların yayınlanması amaçlanmaktadır. 

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisinde "eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi" ile ilgili nicel, nitel, karma desenli, özgün kavramsal çözümleme türünde makaleler yayınlanmaktadır.