Card image

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Editör Kurulu

Associate Editor

Sujay Rao Mandavilli, M.A (Anthropology) M.Com, CA I
Director, Anthropology

Editör/Editor

Dr. Kür?ad Y?lmaz
Dumlupınar University, Turkey

Associate Editor (s):

Dr. Yahya Alt?nkurt
Mu?la S?tk? Koçman University, Turkey

Bölüm Editörleri/Section Editors

Dr. Kamile Demir
Alanya Alaaddin Keykubat University, E?itim Yönetimi ve Denetimi – Educational Administration and Supervision, Turkey

Dr. Tuncer B
Trakya University, E?itim Ekonomisi ve Planlamas? – Educational Planning and Economics , Turkey

Dr. Aytunga O?uz
Dumlupınar University, E?itim Programlar? ve Ö?retim – Curriculum and Instruction, Turkey

Dr. Ömay Çokluk
Ankara University, E?itimde Ölçme ve De?erlendirme – Measurement and Evaluation in Education , Turkey

Dr. Tuncay Ayas
Sakarya University, Psikolojik Dan??ma ve Rehberlik – Psychological Counseling and Guidance, Turkey

Dr. R. Serkan Ar?k
Dumlupınar University, Ö?retmen Yeti?tirme ve Alan E?itimi - Teacher Training and Field Education, Turkey

Editorial and Advisory Board

Prof. Dr. Ali Balc?
Ankara University, Turkey

Prof. Dr. Abdurrahman Tanr?ö?en
Pamukkale University, Turkey, Turkey

Prof. Dr. Ayhan Ayd?n
Eskisehir Osmangazi University, Turkey

Prof. Dr. Co?kun Bayrak
Anadolu University, Turkey

Prof. Dr. Kas?m Karakütük
Ankara University, Turkey

Prof. Dr. Nuray Senemo?lu
Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. Özcan Demirel
Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. Sad?k Kartal
Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

Prof. Dr. Selahattin Turan
Uludag University, Turkey

Prof. Dr. Ya?ar Özbay
Gazi University, Turkey

Prof. Dr. Y?ld?z Uzuner
Anadolu University, Turkey, Turkey

Doç. Dr. ?akir Ç?nk?r
Ankara University, Turkey

Uluslararası Editörler ve Danışmanlar Kurulu/International Editorial and Advisory Board

Prof. Dr. A. Ross Thomas
University of Wollongong, Turkey

Prof. Dr. Andrej Sorgo
University of Maribor, Slovenia

Prof. Dr. Sumaya Azmi Al-Muhtaseb
Al-Isra University, Jordan

Prof. Dr. William W. Toili
Western University College of Science and Technology, Kenya

Editor-in-Chief

Prof. Dr. Duncan Waite
Texas State University, USA

Prof. Dr. Fenwick W. English
The University of North Carolina, USA

Prof. Dr. ?brahim Duyar
University of Arkansas, Little Rock, USA

Hakem ve Danışma Kurulu/Referee and Advisory Board

Dr. S?d?ka Gizir
Mersin University, Turkey

Dr. Suat Türko?uz
Dokuz Eylul University, Turkey

Dr. Suat Ungan
Karadeniz Technical University, Turkey

Dr. ?ahin Kesici
Konya Necmettin Erbakan University, Turkey

Dr. ?enay Sezgin Nartgün
Abant Izzet Baysal University, Turkey

Dr. ?ener Büyüköztürk
Hasan Kalyoncu University, Turkey

Dr. ?irin Benu?ur
Eskisehir Osmangazi University, Turkey

Dr. Tu?ba Ho?görür
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Turan Akman Erk?l?ç
Anadolu University, Turkey

Dr. Turgay Alakurt
Dumlupınar University,

Dr. Türkay Nuri Tok
Pamukkale University, Turkey

Dr. U?ur Ak?n
Gaziosmanpasa University, Turkey

Dr. Ümit Çelen
Amasya University, Turkey

Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi
Ankara University, Turkey

Dr. Ya?ar Kop
Kafkas University, Turkey

Dr. Yusuf Cerit
Abant Izzet Baysal University, Turkey

Dr. Yusuf ?nand?
Mersin University, Turkey

Dr. Yücel ?im?ek
Anadolu University, Turkey

Dr. Zekeriya Nartgün
Abant Izzet Baysal University, Turkey

Dr. Zülfükar Deniz
Ankara University, Turkey

Dr. A. Cem
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Abdurrahman ?l?an
izmir Demokrasi University, Turkey

Dr. Adil T
Adnan Menderes University, Turkey

Dr. Adnan K
Ataturk University, Turkey

Dr. Ahmet Duman
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Ahmet ?im?ek
Istanbul University, Turkey

Dr. Ahmet Yayla
Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. Ali Aksu
Dokuz Eylul University, Turkey

Dr. Ali
Siirt University, Turkey

Dr. Ali Faruk Yaylac?
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Ali Fuat Ar?c?
Yildiz Technical University, Turkey

Dr. Aycan
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Aynur Bozkurt Bostanc?
U?ak University, Turkey

Dr. Aysun Erginer
Nev?ehir Hac? Bekta? Veli University, Turkey

Dr. Banu
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Baykal Bi
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Berna Aslan
Ankara University, Turkey

Dr. Betan Akyol
Adnan Menderes University, Turkey

Dr. Bilge
Anadolu University, Turkey, Turkey

Dr. Binali Tunc
Mersin University, Turkey

Dr. Binnur Ye?ilyaprak
Ankara University, Turkey

Dr. C. Ergin Ekinci
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Cem
Trakya University, Turkey

Dr. Cem Oktay G
Akdeniz University, Turkey

Dr. Cem Topsakal
Recep Tayyip Erdogan Universitesi, Turkey

Dr. Cemalettin ?pek
University of Ahi Ervan, Turkey

Dr. Cemil Y
Eskisehir Osmangazi University, Turkey

Dr. Cenk Yolda?
Celal Bayar University, Turkey

Dr. Cevat Elma
Ondokuz Mayis University, Turkey

Dr. Co?kun Arslan
Konya Necmettin Erbakan University, Turkey

Dr. Cüneyt Birkök
Sakarya University, Turkey

Dr. Çetin Terzi
Anadolu University, Turkey

Dr. Davut Okçu
Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. Deniz Güllero?lu
Ankara University, Turkey

Dr. Döndü Özdemir Özden
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Duygu An?l
Hacettepe University, Turkey

Dr. Ebru ?kiz
Dokuz Eylul University, Turkey

Dr. Ebru O?uz
Mimar Sinan University, Turkey

Dr. Elife Do?an K?l?ç
Istanbul University, Turkey

Dr. Emine Babao?lan
Bozok University, Turkey

Dr. Erdal Hamarta
Konya Necmettin Erbakan University, Turkey

Dr. Eren Kesim
Anadolu University, Turkey, Turkey

Dr. Ergin Erginer
Nev?ehir Hac? Bekta? Veli University, Turkey

Dr. Ertan Zerayak
Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. Esmahan A?ao?lu
Anadolu University, Turkey, Turkey

Dr. Esra Karaku? Tay?i
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Fahriye Hay?rsever
Düzce University, Turkey

Dr. Ferman Konukman
Qatar University, Qatar

Dr. Feyyat Gökçe
Uludag University, Turkey

Dr. Fuat Tanhan
Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. Fulya Topçuo?lu Ünal
Dumlupınar University,

Dr. Furkan Demir
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Göksu Gözen Ç?tak
Ankara University, Turkey

Dr. Gülay Ekici
Gazi University, Turkey

Dr. Gülsün ?ahan
Bartin University, Turkey

Dr. Güven Özdem
Giresun University, Turkey

Dr. H. Basri Memduho?lu
Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. H. ?brahim Diken
Anadolu University, Turkey, Turkey

Dr. H. Ömer Ad?güzel
Ankara University, Turkey

Dr. Halil I??k
Yuzuncu Yil University, Van Yüzüncü Y?l University, Turkey

Dr. Hamit Özen
Eskisehir Osmangazi University, Turkey

Dr. Hasan Y?lmaz
Konya N. Erbakan University, Turkey

Dr. Hatice Odac?
Karadeniz Technical University, Turkey

Dr. Hikmet Yaz?c?
Karadeniz Technical University, Turkey

Dr. Hüseyin Yolcu
Kastamonu University, Turkey

Dr. ?lkay Abazao?lu
MoNE, Turkey

Dr. ?lknur ?entürk
Eskisehir Osmangazi University, Turkey

Dr. ?mam Bak?r Arabac?
Firat University, Turkey

Dr. ?nayet Ayd?n
Ankara University, Turkey

Dr. ?smail Aydo?an
Kirikkale University, Turkey

Dr. ?smail Karakaya
Gazi University, Turkey

Dr. Kadir Beycio?lu
Dokuz Eylul University, Turkey

Dr. Kaz?m Çelik
Pamukkale University, Turkey, Turkey

Dr. Kemal O?uz Er
University of Balikesir, Turkey

Dr. Kür?ad Gülbeyaz
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Lale Alt?nkurt
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. M. Akif Helvac?
U?ak University, Turkey

Dr. M. Bar?? Horzum
Sakarya University, Turkey

Dr. M. Engin Deniz
Yildiz Technical University, Turkey

Dr. M. Kür?ad Yangil
Dumlupınar University,

Dr. Mehmet Arslan
Gaziosmanpasa University, Turkey

Dr. Mehmet Gültekin
Anadolu University, Turkey, Turkey

Dr. Melek Kalkan
Ondokuz Mayis University, Turkey

Dr. Melike Türkan Ba?l?
Ankara University, Turkey

Dr. Melis Ye?ilp?nar Uyar
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Mesut Sa?nak
Nigde University, Turkey

Dr. Metin Ya?ar
Pamukkale University, Turkey, Turkey

Dr. Muhammet Özden
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Murat ?skender
Sakarya University, Turkey

Dr. Murat Kayri
Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. Murat Ta?dan
Kafkas University, Turkey

Dr. Mustafa Ba?aran
Yildiz Technical University, Turkey

Dr. Mustafa Bayrakç?
Sakarya University, Turkey

Dr. Mustafa Erdem
University of Ahi Ervan, Turkey

Dr. Mustafa Kay?han Erba?
Aksaray University, Turkey

Dr. Mustafa Koç
Sakarya University, Turkey

Dr. Mustafa ?ahin
Karadeniz Technical University, Turkey

Dr. Mustafa Tatar
Yuzuncu Yil University, Turkey

Dr. Mücahit Ka?an
Erzincan University, Turkey

Dr. Müge ?en
Ankara University, Turkey

Dr. Müyesser Ceylan
Anadolu University, Turkey, Turkey

Dr. Necdet Aykaç
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Necla Ekinci
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Nihal Ahio?lu Lindberg
Kastamonu University, Turkey

Dr. Nihal Tunca Güçlü
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Niyazi Can
Sütçü ?mam University, Turkey

Dr. Nursel Topkaya
Ondokuz Mayis University, Turkey

Dr. Nükhet Demirta?l?
Ankara University, Turkey

Dr. O. Metin A?ç?
Celal Bayar University, Turkey

Dr. Osman Titrek
Sakarya University, Turkey

Dr. Ömer Kutlu
Ankara University, Turkey

Dr. Özge Ayd?n ?engül
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Özgür Ulubey
Mugla Sitki Kocman University, Turkey

Dr. Özlem Çak?r
Ankara University, Turkey

Dr. Ramazan Abac?
Sakarya University, Turkey

Dr. Recep Serkan Ar?k
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Refik Balay
University of Ahi Ervan, Turkey

Dr. Rü?tü Ye?il
University of Ahi Ervan, Turkey

Dr. Sadegül Akbaba Altun
Baskent University, Turkey

Dr. Sad?k Kartal
Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

Dr. Selahattin Av?aro?lu
Konya N. E. University, Turkey

Dr. Selda Polat
Bulent Ecevit University, Turkey

Dr. Senar Alk?n ?ahin
Dumlupınar University, Turkey

Dr. Serkan Ko?ar
Gazi University, Turkey

Dr. Serap Akbaba Da?
Dumlupınar University, Turkey